Reiki

Wat is Reiki?Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. 

De term bestaat uit twee Japanse karakters: rei (geest of zeil) en ki (engerie of levenskracht). Een andere, populaire Westerse vertaling van reiki is "universele levensenergie" of "het leven", "de wereld". Het lichaam, de geest en de ziel worden bij ziekte of genezing als één geheel gezien. 

 

Oorsprong

 

De Grondlegger van Reiki is de Japanner Mikao Usui. Hij noemde het "Usui Reiki Ryoho". (Ryoho is Japans voor 'Therapie'. Mikao Usui ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling.