Te Veel Aandacht Voor Andermans Welzijn


Chicory

 

Degenen die alsmaar bezig zijn met de noden van anderen. Ze hebben de neiging om over-vol van zorg te zijn voor kinderen, familieleden, vrienden, en ze vinden altijd wel iets dat rechtgezet moet worden. Ze zijn voortdurend bezig om te corrigeren wat ze fout vinden, en doen dat graag. Ze hebbend e wens dat degenen om wie ze geven dicht bij hen horen te zijn. 

 

Vervain


Degenen met vastgeroeste principes en ideeën, waarop ze vertrouwen dat ze juist zijn, en die ze uiterst zelden aanpassen. 

Ze hebben een sterke wens om iedereen om zich heen te bekeren tot hun eigen kijk op het leven. 

Ze hebben een sterke wil en zijn heel moedig wanneer ze overtuigd zijn van de dingen die ze willen onderwijzen. 

Wanneer ze ziek zijn vechten ze door, lang nadat velen hun verplichtingen zuoden hebben opgegeven.

 

Vine

 

Uiterst bekwame mensen, overtuigd van hun eigen kunnen, val vertrouwen op succes. Omdat ze zo zelfverzekerd zijn, denken ze dat het ook voor andere goed zou zijn als ze ertoe overgehaald konden worden om de dingen zo te doen zoals zijn zelf doen, of zoals zij weten dat het hoort. Zelfs als ze ziek zijn zullen ze hun verzorgers zeggen wat ze moeten doen. 

Ze kunnen zeer waardevol zijn in noodsituaties. 

 

Beech

 

Voor degenen die de behoefte voelen om wat meer het goede en het mooie te zien in alles om hen heen. En om, hoewel veel fout lijkt te zijn, toch de kunst te verstaan om daarin het goede te zien groeien. Om op die manier toleranter te kunnen zijn, toegeeflijker, en meer begrip te hebben voor de verschillende manieren waarop iedere individu en alle dingen aan het werk zijn op weg naar hun eigen uiteindelijke perfectie. 

 

Roch Water

 

Degenen die erg streng zijn in hun manier van leven. Ze ontzeggen zichzelf veel vreugde en plezier in het leven omdat ze zich voorstellen dat het hun werk kan belemmeren. Het zijn harde meesters voor zichzelf. Ze willen gezond zijn en sterk en actief, en zullen alles doen waarvan ze denken dat het ze helpt om zo te worden. Ze hopen voorbeelden te zijn die andere aanspreken, zodat ze hun bedoelingen navolgen en op die manier beter worden.