Bachbloesem


Dit behandelsysteem is het meest perfecte dat sinds mensenheugenis aan de mensheid is gegeven. Het heeft de macht om ziekte te genezen en in zijn eenvoud kan het gebruikt worden in het huishouden. Het is dee eenvoud, in combinatie met alles-genezende resultaten,  die het zo geweldig maken. 

 

Er is geen wetenschap en geen kennis voor nodig. Degene die van dit God-gezonden geschenk het meest voordeel zullen hebben zijn zij die het zo zuiver houden als het is; vrij van wetenschap, vrij van theorieën, want alles in de natuur is eenvoudig. 

 

Dit genees-systeem, dat op Goddelijke wijze aan ons is geopenbaard, laat zien dat het onze angsten zijn, onze zorgen, onze ongerustheid, die de weg openen voor het binnenkomen van ziekte. Door onze angsten, zorgen en onrust te behandelen bevrijen we ons van onze ziekte. De Kruiden die ons gegeven zijn door de Genade van de Schepper nemen bovendien onze angsten en zorgen weg, en laten ons gelukkiger en beter achter. 

 

Laten we al onze angsten en andere emotionele problemen achterhalen en genezen, waardoor de ziekte waar we aan lijden zal verdwijnen. 

 

Bij het behandelen met deze remedies wordt geen aandacht besteed aan de aard van de ziekte. Het individu wordt behandeld, en naarmate hij beter wordt, verdwijnt de ziekte en neemt de gezondheid toe. 

 

Iedereen weet dat dezelfde ziekte verschillende reacties teweeg kan brengen bij verschillende mensen. het zijn deze reacties die hebandeld dienen te worden, want zij leiden naar de werkelijke oorzaak. 

 

Bij ziekte is er een verandering in de stemming waar te nemen. Een goede waarnemer kan deze verandering vaak al opmerken voordat de ziekte de kop opsteekt. Hij kan door een gepaste behandeling voorkomen dat de ziekte ooit uitbreekt. Ook als er al enige tijd sprake is van ziekte zal de stemming van de getroffene naar de juiste remedie leiden. 

 

Achtendertig verschillende toestanden zijn op een eenvoudige manier beschreven. Het zou niet moeilijk moeten zijn om, voor zichzelf of voor een ander, het juiste mengsel van een remedie te vinden om genzeing te bewerkstelligen.